روایتی از یک خبر I تاثیرات انتخابات تایوان بر تنش‌های منطقه‌ای 
تهران- ایرنا- مردم تایوان امروز ۲۳ دی ماه یک رئیس جدید برای دولت و اعضای مجلس تک‌حزبی قانونگذاری خود انتخاب می‌کنند که به زعم کارشناسان، این انتخابات سیاست این جزیره را در قبال سرزمین اصلی یعنی جمهوری خلق چین مشخص و در ابعادی وسیع‌تر این مساله تاثیر عمیقی بر منطقه شرق آسیا خواهد گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85350441/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-I-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C