روایتی از یک خبر/ هشدار دولت سئول به عاملان یک اعتصاب


تهران- ایرنا – نخست وزیر کره جنوبی امروز در پیامی هشدارگونه اعلام کرد دولت به شدت با اعتصاب اتحادیه کامیون داران این کشور برخورد خواهد کرد چرا که این اعتصابات سراسری باعث اختلال در شبکه عرضه و تقاضا و ضربه زدن به صنایع کلیدی کشور شده و شرایط را برای کشور سخت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962485/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8