روایتی از یک خبر| سایه فساد مالی بر مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور کره جنوبی
تهران- ایرنا- در پی افشای تصاویری که نشان می‌دهد همسر رئیس‌جمهور کره‌جنوبی یک کیف زنانه از برند بسیار گرانقیمت «دیور» هدیه گرفته، «یون سوک یول» و حزبش گرفتار جنجال شدند و ممکن است این مساله تلاش سیاست‌مداران این حزب را برای جلب اکثریت پارلمانی در انتخابات آوریل ۲۰۲۴ تحت الشعاع قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85368069/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1