روایتی از تازه‌ترین جنایت صهیونیست‌ها در نوار غزه
تهران-ایرنا- شواهد و گزارش خبرنگاران خارجی نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها در بیمارستان کمال عدوان غزه، نه تنها کادر درمان و بیماران را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند بلکه به اجساد دفن شده نیز رحم نکرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85330894/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87