رهبر کره شمالی: ملزم به تیز کردن «شمشیر ارزشمندمان» هستیم
تهران – ایرنا – کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی نسبت به واقعیت یافتن سریع خطر رویارویی مسلحانه در شبه جزیره کره به علت رزمایش‌های خصمانه دشمنان از جمله آمریکا هشدار داد و گفت: برای محافظت از خود لازم است که «شمشیر ارزشمندش» را تیز کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85339727/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85