رهبر کره شمالی خواستار اقدامات تهاجمی تر در برابر آمریکا و کره جنوبی شد


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بر تقویت بازدارندگی جنگی کشور در مقابل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و کره جنوبی به شیوه‌ای «تهاجمی تر و عملی‌تر» تاکید کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079504/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87