رهبر کره شمالی بر آمادگی تهاجمی ارتش این کشور در سال ۲۰۲۴ تاکید کرد
تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در نشست حزب کارگران این کشور، بر پیگیری برنامه‌های هسته‌ای و آمادگی تهاجمی ارتش این کشور در سال ۲۰۲۴ تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85335984/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF