رهبر کره شمالی : اگر سئول حاکمیت ما را تهدید کند در نابودی آن درنگ نمی کنیم
تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ضمن تاکید بر تقویت بازدارندگی هسته‌ای این کشور گفت که کره جنوبی امنیت و حاکمیت ما را تهدید کند در «نابود کردن» این کشور درنگ نخواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85349290/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86