رصد تحرکات کره شمالی توسط هواپیمای پیشرفته جاسوسی آمریکایی – انگلیسی
تهران- ایرنا- پس از اعلام آزمایش یک سامانه اتمی زیرآبی از سوی کره شمالی منابع آگاه از پرواز یک فروند هواپیمای پیشرفته جاسوسی آمریکایی – انگلیسی بر فراز کره جنوبی برای رصد تحرکات پیونگ یانگ خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85362628/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C