رسانه چینی: هژمونی دلار آمریکا عامل هرج و مرج جهانی است


تهران- ایرنا – رسانه چینی در گزارشی نوشت جهان درحالی نفس را در سینه محبوس کرده است که شاهد جوش و خروش بحران بانک در آمریکا با فروپاشی بانک های سیلیکون ولی و سیگنچر آمریکاست که بر بحران های مشابه بانکی در سراسر جهان تاثیر دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074258/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%B1%D8%AC-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AC-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA