رسانه چینی: موسسات مالی جهان، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی چین را افزایش دادند
تهران- ایرنا- رسانه چینی شین‌هوا در گزارشی نوشت: موسسات مالی جهان، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی چین را افزایش دادند که نشان از بهبود اقتصاد این کشور پس از دوران رکود ناشی از همه‌گیری کرونا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85331575/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86