رسانه چینی: ابزار نظامی قادر به بازگرداندن صلح به دریای سرخ نیست
تهران-ایرنا- یکی از رسانه های چینی در واکنش به حملات جنگنده‌های آمریکای و انگلیسی به یمن، تاکید کرد که با ابزار های نظامی نمی‌توان صلح و آرامش را به دریای سرخ بازگرداند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352177/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA