رسانه رسمی کره شمالی از آزمایش یک موشک زیردریایی خبر داد
تهران- ایرنا- خبرگزاری رسمی کره شمالی از آزمایش موفق یک موشک کروز زیردریایی برای دومین بار در هفته گذشته، خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85368746/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF