رایزنی چین و برزیل درباره فلسطین/ بی عدالتی در حق فلسطینی‌ها ریشه اصلی مشکلات


تهران-ایرنا- «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با «سلسو لوئیز نونس آموریم» مشاور ارشد رئیس جمهوری برزیل در خصوص اینکه “مسئله فلسطین، هسته اصلی مسئله خاورمیانه است”تاکید کرد که بی عدالتی در حق فلسطینیان، ریشه اصلی این مشکلات است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85257814/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7