رئیس گروه دوستی ویتنام و ایران: هانوی خواستار آتش‌بس درغزه است


تهران – ایرنا – «دو دوک ها» رئیس گروه دوستی پارلمانی ویتنام و ایران ضمن ابراز تاسف از حوادث و فجایع جاری در غزه، اظهار داشت که ویتنام از برقراری آتش بس فوری ‌و توقف حملات استقبال می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85277419/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA