رئیس حکومت نظامی میانمار، حامیان داخلی خود را از دست داد
تهران- ایرنا- رئیس حکومت نظامی میانمار برای نخستین بار پس از کودتای ۲۰۲۱ مورد انتقاد طرفدارانش قرار گرفت و پس از دست دادن کنترل برخی شهرها و شکست در برابر شورشیان مسلح، حامیان این کودتا کناره‌‎گیری وی را خواستار شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85371488/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF