رئیس جمهور آمریکا: از استقلال تایوان حمایت نمی‌کنیم
نیویورک – ایرنا- جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از برگزاری انتخابات در جزیره تایوان و پیروزی نامزد استقلال طلب اعلام کرد که واشنگتن از استقلال تایوان حمایت نمی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352990/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85