رئیس جمهوری چین: علاقمند به توسعه همکاری راهبردی با برزیل هستیم


تهران-ایرنا- «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین در دیدار با «آرتور لیرا» رئیس مجلس برزبل تاکید کرد که پکن مایل به توسعه همکاری های راهبردی با برزیلیا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85264868/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85