رئیس جمهوری چین حملات تروریستی در کرمان را محکوم کرد
تهران-ایرنا- رئیس جمهوری چین طی پیامی حملات تروریستی در شهر کرمان را محکوم و همدردی مردم و دولت چین را با مردم ایران اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85343900/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF