رئیس جمهوری چین «ارتش آهنین دیپلماتیک وفادار» را خواستار شد
تهران- ایرنا- شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین از سفرای این کشور در کشورهای خارجی خواست تا یک «ارتش آهنین دیپلماتیک» وفادار به حزب کمونیست تشکیل دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85337863/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D9%87%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF