رئیس جمهوری چین: آماده همکاری با کشورها برای احیای اقتصاد جهان هستیم


تهران-ایرنا- «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین در پیام ویدویی در نشست بین المللی «تجارت خدمات چین ۲۰۲۳» گفت: آماده همکاری با کشورها برای احیای اقتصاد جهان هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217972/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86