رئیس جمهوری مالدیو بر ارتقای همکاری با پکن تاکید کرد
تهران– ایرنا– محمد مویزو، رئیس‌جمهور مالدیو با اعلام استقبال کشورش از ارتقای همکاری با پکن، اعلام کرد که چین یک شریک کلیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی مالدیو بوده و خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85349574/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF