رئیس‌جمهوری چین بر تقویت روابط با آلمان تاکید کرد

شولتس به همراه یک هیات تجاری آلمان برای دیداری یک روزه از چین، صبح جمعه وارد پکن شد. این اولین دیدار یک عضو گروه هفت کشور صنعتی جهان از چین، از زمان شیوع کرونا در سه سال گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932148/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AFوی افزود: شرایط بین المللی بسیار پیچیده و متلاطم است و در این شرایط، همکاری چین و آلمان به عنوان دو قدرت تاثیرگذار برای تقویت صلح و توسعه در جهان ضروری است.

به گزارش ایرنا به نقل از تلویزیون مرکزی چین، شی جین پینگ روز جمعه در دیدار با اولاف شولتس صدراعظم آلمان خاطرنشان کرد: سفر شولتس به پکن، درک مشترک و اعتماد بین دو طرف را تقویت خواهد کرد و به تعمیق همکاری ها در همه حوزه ها خواهد انجامید.