«دیپلماسی مردمی»، مسیر تازه پکن برای ترمیم روابط با واشنگتن


تهران-ایرنا- در روزهای اخیر رئیس جمهوری چین در سفر به سانفرانسیسکو برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های آسیا-پاسیفیک، در یکی از برنامه هایش در این سفر سخنانی درباره روابط چین و آمریکا مطرح کرد که این سخنان از سوی برخی رسانه ها، چرخش موضع دولت پکن درقبال روابط با دولت واشنگتن تعبیر شد؛ تعبیری که شاید چندان دقیق نباشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296252/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86