دیپلمات ارشد سوریه: به سیاست چین واحد پایبند هستیم


تهران-ایرنا-معاون وزیر امور خارجه سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که دمشق به سیاست چین واحد پایبند است و از مواضع پکن در مقابله دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی چین حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240500/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85