دیپلمات‌های روسیه و چین درباره کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی گفت‌وگو کردند
تهران- ایرنا- دیپلمات‌های چین و روسیه دوشنبه درباره کنترل تسلیحات، امنیت بین‌المللی و همکاری میان پکن و مسکو در نهادهای بین‌المللی از جمله بریکس گفت‌وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85369826/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C