دیدار وزیران امور خارجه چین و ویتنام و تاکید بر توسعه روابط راهبردی


تهران – ایرنا- «چین گانگ» وزیر امور خارجه چین در دیدار با «بوی تان سون » همتای ویتنامی خود که همراه با نخست وزیر ویتنام پس از هفت سال به پکن سفر کرده است،گفت : هانوی اولویت اصلی ما در همکاری های دوکشور همسایه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151390/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C