دیدار وزرای خارجه چین و آمریکا / وانگ یی: پکن و واشنگتن به گفت وگوهای جامع نیاز دارند


​​​​​​​تهران- ایرنا- وانگ یی وزیر خارجه چین در سفر به ایالات متحده با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود در واشنگتن دیدار و گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85272003/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA