دیدار وزاری دفاع چین و ژاپن در سنگاپور


تهران- ایرن- وزرای دفاع چین و ژاپن روز شنبه در حاشیه نشست امنیتی «شانگریلا» در سنگاپور دیدار و گفت وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130538/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1