دیدار معاون رئیس جمهور چین و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در پکن
تهران- ایرنا- هان ژنگ معاون رئیس جمهور چین با دنیس فرانسیس رئیس هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پکن دیدار و گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85371137/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86