دلارزدایی از همکاری های اقتصادی چین و برزیل؛ تجارت پنبه با یوان


تهران – ایرنا – مارسلو دوارته مونتیرو، مدیر روابط بین الملل انجمن پنبه کاران برزیل، گفت: انتظار می‌رود حجم صادرات پنبه برزیل به چین در چند سال آینده از آمریکا پیشی بگیرد و تجارت این کالا به یوان انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142691/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86