دستگیری جاسوس انگلیسی در چین
تهران – ایرنا – چین اعلام کرد آژانس‌های امنیتی این کشور یک حادثه جاسوسی جدید کشف کرده‌اند که در آن سرویس اطلاعات مخفی انگلیس، که به MI۶ نیز معروف است، از یک خارجی در چین برای جمع‌آوری اسرار و اطلاعات استفاده کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85347240/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86