حمله تروریستی به مرکز پلیس در کراچی پاکستان


اسلام آباد- ایرنا- شبکه‌های خبری پاکستان لحظاتی قبل از حمله تروریستی به مرکز پلیس در «کراچی» خبر دادند و تاکنون تبادل آتش میان نیروهای امنیتی و مهاجمان ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033199/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86