حمله تروریستی به اتباع چینی در پاکستان


تهران – ایرنا – گروه تروریستی موسوم به “ارتش آزادیبخش بلوچ” در پاکستان روز یکشنبه مدعی حمله به یک خودروی حامل تعدادی از مهندسان چینی در نزدیکی بندر گوادر واقع در جنوب غرب این کشور شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197760/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86