حمله به نماینده حزب حاکم کره جنوبی تنها سه هفته پس از حادثه‌ای مشابه
تهران – ایرنا – «به هیون جین» نماینده مجلس حزب حاکم «قدرت مردم» (PPP) در کره جنوبی امروز پنج شنبه با حمله مهاجمی ناشناس از ناحیه سر دچار جراحت شد، اما وضعیت او پایدار گزارش شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85365506/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%DB%8C