حمایت مردم ژاپن از قوانین سختگیرانه کنترل صندوق‌های سیاسی در میانه رسوایی‌ها
تهران- ایرنا – نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۸۶.۶ درصد از مردم ژاپن در میانه رسوایی مالی که حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) این کشور را درگیر کرده است از قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای کنترل صندوق‌های سیاسی حمایت می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354764/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1