حمایت دادگاه ژاپن از توافق نظامی توکیو-واشنگتن
تهران- ایرنا- دادگاه ژاپن با وجود مخالفت‌های محیط زیستی دستور مقاوم‌سازی زمین در بخش ساحلی اوکیناوا را با هدف جابه‌جایی پایگاه نظامی آمریکا بر مبنای توافق نظامی توکیو- واشنگتن صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85328033/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86