حمایت بنگلادش از شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در لاهه
تهران- ایرنا- بنگلادش اعلام کرد که از درخواست آفریقای جنوبی برای شکایت علیه رژیم صهیونیستی در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ) حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354312/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87