حضور پررنگ ایران در نمایشگاه فرهنگی و صنایع دستی «مگاشو» بانکوک


تهران- ایرنا- رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تایلند با حضور در نمایشگاه «مگاشو» (mega show) بانکوک، گوشه ای از آثار فرهنگی و صنایع دستی کشور را به نمایش گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175744/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9