حزب حامی روابط با چین، مجلس تایوان را به دست گرفت
تهران – ایرنا- بر اساس نتایج نهایی انتخابات پارلمانی تایوان، حزب مخالف «کومینتانگ» که خواستار گسترش روابط تجاری با چین است موفق به کسب بیشترین کرسی‌های مجلس در این انتخابات شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85353231/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA