حرف‌های رئیس‌جمهوری کره جنوبی درباره ایران حقیقت ندارد/ «یول» عذرخواهی کند


تهران – ایرنا – در ادامه واکنش‌ها به حرف‌های نسنجیده و پرحاشیه رئیس جمهوری کره جنوبی مبنی بر “تهدید بودن ایران برای امارات”، لی جائه میونگ رهبر جناح مخالف دولت سئول نیز حرف‌های یون سوک یول را به باد انتقاد گرفت و آن را جانبدارانه، بدور از واقعیت و ساده لوحانه دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002185/%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%84