جنگ اوکراین، تنش چین و آمریکا در دستورکار نشست «گروه ۲۰»


تهران- ایرنا- وزرای خارجه از سراسر جهان این هفته در سایه جنگ روسیه در اوکراین و تشدید تنش های ایالات متحده و چین در دهلی نو گرد هم می آید تا پیرامون تحولات بین المللی به گفتگو بنشینند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042964/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0