جستجو برای یافتن ۹ شهروند کشتی شکسته کره‌ای ادامه دارد


تهران- ایرنا- خدمه گارد ساحلی کره‌جنوبی می‌گویند که تلاش‌ها برای یافتن ۹ شهروند این کشور که قایق آنها در آب‌های جنوبی این کشور غرق شده بود، ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020487/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%DB%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF