توکیو: خواستار خویشتنداری تهران و اسلام آباد هستیم
تهران- ایرنا- دولت ژاپن امروز پس از رخدادهای مرزی بین ایران و پاکستان، از تهران و اسلام آباد خواست تا خویشتنداری خود را حفظ کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85358074/%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85