تنش‌های لفظی بین چین و فیلیپین بالا گرفت
تهران- ایرنا- گیلبرتو تئودور وزیر دفاع فیلیپین به شدت از سخنگوی وزارت خارجه چین به علت آنچه اهانت به فردیناند مارکوس رئیس جمهور فیلیپین دانست، انتقاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85357537/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA