تمایل توکیو و سئول به تقویت روابط با پکن؛ واشنگتن نگران است


تهران – ایرنا – تلاش‌ها برای از سرگیری تعامل دیپلماتیک بین کره جنوبی، ژاپن و چین، از جمله اعلام سفر احتمالی شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین به سئول و توافق برای ازسرگیری نشست سه جانبه سران، نشان دهنده اراده ژاپن و کره برای تقویت روابط شان با چین و نگرانی واشنگتن از رخداد این امر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245414/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA