‌تلاش‌های ژاپن و استرالیا برای توسعه همکاری نظامی 
تهران- ایرنا- ژاپن و استرالیا می‌کوشند همکاری نظامی دوجانبه را در موارد احتمالی بروز هرگونه حمله نظامی افزایش دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85355612/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C