تلاشهای ژاپن برای کاهش نرخ تورم 


تهران- ایرنا- دولت ژاپن در حال بررسی کاهش ۴۰ هزار ینی ینی (معادل ۲۶۸ دلاری) مالیات بر درآمد برای هر نفر و کمک های نقدی ۷۰ هزار ینی به خانوارهای کم درآمد به عنوان بخشی از اقدامات موقت با هدف کاهش تورم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85270370/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85