تعداد قربانیان زلزله ژاپن به ۱۶۱ نفر رسید
تهران– ایرنا- مقامات ژاپنی اعلام کردند با پیچیده شدن عملیات امداد و نجات در هوای برفی، تعداد جان‌باختگان زمین‌لرزه ژاپن از ۱۲۸ نفر به ۱۶۱ نفر افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85347102/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B6%DB%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF