تعداد جان‌باختگان زلزله ژاپن به ۳۰ نفر افزایش یافت
تهران- ایرنا- تعداد جان‌باختگان زلزله ۷.۶ ریشتری که دیروز دوشنبه استان ایشیکاوا در مرکز ژاپن را لرزاند، به ۳۰ نفر افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85341001/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA